Magazyn śledczy Anity Gargas

Zadłużone miasto, kosztowne inwestycje i stadion – widmo. Kto podjął decyzję o podziale terenów należących do historycznego Parku Śląskiego i wystawieniu ich na sprzedaż? Dlaczego budowa tężni za 5 mln złotych jest, według naszych rozmówców, chybioną inwestycją? Dlaczego, mimo poczynionych kosztownych inwestycji, budowa nowego stadionu dla Ruchu Chorzów nie została rozpoczęta? Jak chorzowscy urzędnicy po cichu próbują zabetonować zielone płuca Śląska? Do jakich nieprawidłowości dochodziło – zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej – w wypłacaniu dodatkowych wynagrodzeń pracownikom ratusza? Dlaczego prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, nie chciał odpowiadać na pytania naszego dziennikarza?