Magazyn śledczy Anity Gargas

Powiązania rodzinno-towarzysko-biznesowe w udzielnych księstwach PSL-u i tajemnice wiceprezes ludowców Urszuli Pasławskiej. Co dla obywateli wynika z nieformalnego związku posłanki z biznesmenem Markiem Michniewiczem? Czy okazyjne zakupy ośrodków wypoczynkowych poczynione przez Michniewicza na Mazurach, mogły mieć związek z funkcjami piastowanymi przez jego partnerkę życiową? Czy były p.o. dyrektora szpitala łącząc funkcję publiczną z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mógł działać na niekorzyść państwowej placówki? Co stało się z mariną, która powstała za pieniądze uzyskane z unijnego dofinansowania? W jaki sposób wpływy ludowców w placówkach oświatowych, spółkach komunalnych i instytucjach samorządowych min. na Warmii i Mazurach mogą przekładać się na głosy w wyborach?