Magazyn śledczy Anity Gargas

Pierwszy raz przed kamerą: świadkowie zdarzeń, które miały miejsce podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku w Warszawie, m.in. podejrzany o podpalenie budki wartowniczej pod ambasadą rosyjską. Niewiarygodni świadkowie, lipne okazanie policyjn