Magazyn śledczy Anity Gargas

Pierwszy raz przed kamerą: świadkowie zdarzeń, które miały miejsce podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku w Warszawie, m.in. podejrzany o podpalenie budki wartowniczej pod ambasadą rosyjską. Niewiarygodni świadkowie, lipne okazanie policyjne i 2 miesiące aresztu za niewinność. Jak młody chłopak z Radomska został kozłem ofiarnym gry politycznej. W tle afera taśmowa, Elżbieta Bieńkowska, Paweł Wojtunik oraz Bartłomiej Sienkiewicz. Komu zależało na wywołaniu zamieszek, za które odpowiedzialność miała spaść na uczestników marszu? W jaki sposób zachowywała się policja podczas manifestacji? Dlaczego nie zabezpieczyła newralgicznych punktów na trasie?