Magazyn śledczy Anity Gargas

Czy w branży nurkowej działa układ i bezwzględna walka o wpływy? To rynek kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Sprawdzamy jak zatapiano firmy oferujące szkolenia na kierowników nurków prowadzących prace podwodne. Dlaczego z kilku firm świadczących usługi instruktorskie w 2015 roku, w ciągu czterech lat została zaledwie jedna? Czym jest Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków oraz jaką rolę mogła odegrać w eliminowaniu konkurencyjnych firm?