Magazyn śledczy Anity Gargas

Tajemnice 4 czerwca 1989, czyli co wydarzyło się między I i II turą wyborów do sejmu kontraktowego? Z jakimi poleceniami w noc powyborczą rozesłano posłańców na motocyklach do komisji wyborczych? Z jaką propozycją udali się do Czesława Kiszczaka Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek natychmiast po opublikowaniu wyników I tury wyborów? Jakimi metodami m.in. przy pomocy ambasadora USA – nakłaniano parlamentarzystów opozycji solidarnościowej, by w głosowaniu na prezydenta PRL poparli komunistycznego zbrodniarza Wojciecha Jaruzelskiego? Komu miała służyć lista tajnych współpracowników bezpieki, tzw. lista Dankowskiego? Manipulacje wyborcze, czyli jak po wyborach 4 czerwca część opozycji solidarnościowej układała się z komunistyczną władzą.