Magazyn kryminalny 997

21-letni Piotr Sikora właśnie rozpoczął studia na wydziale resocjalizacji. Był listopad 2004 r. Chłopak pracował na stacji paliw należącej do jego ojca w Egiertowie. I właśnie tam został brutalnie zamordowany. Sprawców do dziś nie ujęto. Niewy