Magazyn kryminalny 997

Przenosimy się do Zabrza, gdzie znaleziono spalone zwłoki
mężczyzny. Choć ustalono jego tożsamość, do dziś nie rozwiązano zagadki, w jakich okolicznościach i kiedy zginął. Powracamy również do nadal nierozwiązanej sprawy zabójstwa księdza z Ludwikowic Kłodzkich. Mimo upływu lat, motyw działania zabójców pozostaje nieznany.