Magazyn kryminalny 997

Pan Stanisław mieszkał samotnie, utrzymując się z renty inwalidzkiej. Aby dorobić, wynajmował pokój przygodnym osobom. Lubił alkohol. W jego mieszkaniu wybuchł pożar, ale nie to było przyczyną śmierci. W cyklu „Tajemnicze zbrodnie gang&o