Magazyn kryminalny 997

37. lat temu komunistyczne władze wprowadziły na terenie całego kraju stan wojenny. I choć od tych wydarzeń upłynęło już tak wiele lat, wiąż wiele komunistycznych zbrodni nie zostało wyjaśnionych. Jak choćby śmierć wówczas ucznia – Anton