Magazyn kryminalny 997

Kultowy program TVP. Powstaje we współpracy z Komendą Główną Policji. Przywołuje autentyczne, niewykryte sprawy kryminalne. Rozwiązywanie spraw łączy się w audycji z wątkiem edukacyjnym promującym bezpieczne zachowania.