Magazyn Ekspresu Reporterów

Justyna Szubert-Kotomska "Co nasz czeka?" Mieszkańcy Trzebini są przekonani, że zostali pozostawieni sami sobie. W ich mieście co chwila zapada się ziemia. Ostatnio wielki lej powstał na boisku piłkarskim. W pobliżu niedawno miały stanąć no