Magazyn Ekspresu Reporterów

Paweł Kaźmierczak, „Mafia obligacyjna” Sto milionów złotych – co najmniej tyle, w nielegalny sposób zarobili ludzie, którzy sprzedawali klientom bezwartościowe obligacje. Pokrzywdzeni to osoby bardzo wielu zawod