Kwadrans polityczny

Szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji. – Myślę, że obiektywnie oceniając, dzięki determinacji, pomysłom i zaleceniom Łukasza Szumowskiego, Polska wyszła i wychodzi z tego kryzysu pandemicznego jako jeden z najlepiej zorgani