Kwadrans polityczny

– Nakazy pracy dla pracowników służby medycznej są konieczne i wynikają z ustawy i kompetencji wojewodów oraz sytuacji w poszczególnych województwach. Generalnie wojewodowie są na pierwszej linii frontu, mogą popełni