Kwadrans polityczny

W programie dyskutowano o edukacji w trudnej sytuacji pandemii koronawirusa. – Cały proces modernizacji polskiej szkoły, który planowaliśmy, przewidywał zmiany w budynkach. W modelu, w którym chcielibyśmy, żeby zajęcia odbywały się z wykorzystaniem technik cyfrowych, zakładaliśmy, że w szkole musi być szybki internet. Jednocześnie w placówce potrzebne są urządzenia końcowe; tablice interaktywne, laptopy. Naszym założeniem było, że efektywnie potrzebny będzie jeden komputer stacjonarny, bądź tablet na trzech uczniów, bowiem nie prowadzi się wszystkich zajęć z ich użyciem, nawet nie jest to zalecane. Dziś mamy inną sytuację. Teraz potrzebny jest zakup interwencyjny tam, gdzie uczniowie nie mają swoich własnych urządzeń. Dziś nawet, gdybyśmy mieli pieniądze, nie jesteśmy w stanie w tak krótkim czasie wyposażyć wszystkich nauczycieli i uczniów – mówił Marek Zagórski, minister cyfryzacji.