Kwadrans polityczny

Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów prezydenta określonym w konstytucji. Oznacza to, że wybory prezydenckie mogą odbyć się w jedną z niedziel maja: 3, 10, 17. – Zgodnie z Konstytucją RP są to trzy terminy, ale decyzja, jaki to będzie termin, podejmie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek – mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. – Nie ma w tej chwili innej możliwości, w świetle obowiązujących przepisów – dodaje.