Kwadrans polityczny

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę z dziewiętnastoma zgłoszeniami kandydatów na prezydenta. Nastąpi teraz weryfikacja, czy do każdego z nich dołączono listę 100 tys. podpisów. – Rzeczywiście, jeżeli by się potwierdziło,