Kwadrans polityczny

– To jest działanie obliczone na konsolidację pewnego środowiska politycznego, pewnej grupy elektoratu wokół tego konceptu, który stale pojawia się w myśleniu niestety również i polskim, tj. myśleniu o tym aby dzielić, rozb