Kwadrans polityczny

– Nie użyłbym określenia „zamach stanu”, ale na pewno mamy do czynienia z sytuacją chaosu prawnego wywołanego tą uchwałą. Ona jest zresztą bardzo nieczytelna – ocenił uchwałę trzech połączonych izb Sądu Najwyższego w sprawie wyboru sędziów Krajowej rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W uchwale zawarto zapis, że jeśli w składzie sądu znajdzie się sędzia wyłoniony przez obecną KRS, obsada będzie „nienależyta”. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, uchwała nie wywołuje jednak skutków prawnych.