Kwadrans polityczny

– To nie jest wojna z całą Europą. To jest fundamentalne dla Polski pytanie czy chcemy być państwem suwerennym i praworządnym, czyli takim, które może kształtować polski wymiar sprawiedliwości zgodnie z konstytucją, czy chcemy godzić się