Kwadrans polityczny

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz złożyła wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego z sugestią zadania pytań prejudycyjnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o rozstrzygnięcie, czy komisja weryfikacyjna ,ds. dzikiej reprywaty