Kwadrans polityczny

– To co na dziś widać to ogromne emocje w parlamencie i przekroczenie wszelkich norm parlamentarnych – mówi o pracach nad ustawą o Sądzie Najwyższym prezydencki minister Andrzej Dera. Oświadczył, że prezydent podpisze ustawy reformujące sądownictwo, jeśli poprawki przez niego zgłoszone dotyczące prerogatyw głowy państwa oraz wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm kwalifikowaną większością głosów zostaną przyjęte.