Kwadrans polityczny

– Wczoraj mieliśmy najlepszy dowód przywrócenia zasady trójpodziału władzy, kontroli i wzajemnego równoważenia się władz. Zerwaliśmy z systemem korporacyjnym w sądownictwie – Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, skomentował przyjęcie przez posłów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych.