Kwadrans polityczny

Prezydent zaproponował nowelizację ustawy, która będzie zmieniała funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Ma powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Czy w zasadniczym sporze z Komisją Europejską o sposób powoływania Krajo