Kwadrans polityczny

– Filarem Unii Europejskiej jest praworządność, a fundamentem dla tego filaru musi być równość. Jaką równość widzimy? Orzeka się, że polski system wyboru sędziów jest upolityczniony, gdy w tym samym czasie niemiecki odpowie