Kwadrans polityczny

– Sytuacja, którą obserwujemy na naszej granicy z Białorusią wyczerpuje znamiona stanu wyjątkowego. Wszyscy czujemy napór migrantów, cyniczną grę Moskwy i Mińska, grę żywymi ludźmi co zasługuje na potępienie, ale także skut