Kwadrans polityczny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował, że ze względu na dalsze wydobycie węgla w kopalni Turów, Polska jest zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy euro dziennie. - Kara je