Kwadrans polityczny

– Przed 1,5 rokiem, to jeszcze było przed pandemią pamiętam, rozmawiam z Ministrem Transportu Republiki Federalnej Niemiec, który mówił z pewnym wyrzutem, że oto jest poddany krytyce, że w Polsce buduje się nowoczesne drogi, nowoc