Kwadrans polityczny

Komisja Europejska wystąpiła do TSUE z wnioskiem o nałożenie na Polskę kar finansowych w związku działalnością Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że nie jest zadowolony z pracy tego organu i planuje procedowan