Kwadrans polityczny

– Mamy do czynienia z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, czyli sterowaną przez reżim Łukaszenki falą uchodźców, która ma za zadanie zdestabilizowanie sytuacji najpierw na granicy, potem w kraju. Musimy na to odpowiadać zdecydowan