Kwadrans polityczny

– To jest normalna praktyka, która przyznaje w przypadku wątpliwości technicznych na wniosek grupy posłów, aby dokonać reasumpcji głosowania. To było głosowanie proceduralne. Przerwa była po to, gdyż pani marszałek chciała wysłuch