Kwadrans polityczny

Jakie będą konsekwencje wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który kwestionuje system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce? – Zakładam, że stanowisko polskich instytucji, w tym przede wszystkim Trybunału Konstytucyjne