Kwadrans polityczny

– Mamy prawo źle mówić o Komisji Europejskiej, co więcej, nawet w Parlamencie Europejskim padały wczoraj takie słowa, że jeżeli Komisja Europejska nie będzie spełniać określonych oczekiwań parlamentu, który to komisję powołuje, to