Kwadrans polityczny

Czy Lidia Staroń byłaby dobrym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? – Nikt nie odbiera zasług pani senator zarówno w walce o sprawy spółdzielców, jak i w ogóle o prawa człowieka. Jednak nasze środowisko polityczne postawi