Kwadrans polityczny

– Dobrobyt bierze się z ciężkiej, uczciwej pracy i też ze sprawiedliwego podziału zysków z tej pracy. Problem, który mamy w Polsce od lat, polega przede wszystkim na tym, że ten dochód nie jest sprawiedliwie dzielony. Mecha