Kwadrans polityczny

Jak poinformował marszałek Tomasz Grodzki, Senat raczej nie zajmie ustawą ratyfikacją Funduszu Odbudowy na najbliższym posiedzeniu, które zaczyna się 12 maja. – Doświadczenie nauczyło mnie, że Senat w obecnej kadencji służy do tego, żeby utrudniać pracę rządu i Sejmu. Nie mam więc złudzeń – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda (PiS). – Słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o tym, że nie odbyły się szerokie konsultacje społeczne ws. Krajowego Programu Odbudowy są kłamstwem i niewykluczone, że spotka to się z powództwem – stwierdził. Podkreślił, że z formalnego punktu widzenia dokument na poziomie krajowym jest zatwierdzony przez Radę Ministrów, a jedyne możliwe drobne korekty mogą wynikać z dialogu technicznego z Komisją Europejską.