Kwadrans polityczny

W Sejmie wciąż toczy się dyskusja o pieniądzach z funduszu europejskiego. Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie wyklucza zagłosowania za ratyfikacją projektu jeśli premier Mateusz Morawiecki przedstawi dokładny plan rozdysponowania środków. – Nie zauważamy jednego istotnego elementu, otóż Europejski Fundusz Odbudowy to nie jest Plan Marshalla, to nie jest darowizna. Część środków pochodzi z oszczędności budżetowych Komisji Europejskiej, a druga część to środki kredytowe. Na czterdzieści lat przyjmujemy ogromne zobowiązania dla naszych dzieci i wnuków – przypomniał.