Kwadrans polityczny

Jakie konsekwencje niesie za sobą orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich? Sejm ma trzy miesiące na to, aby dostosować przepisy dotyczące RPO, jednak przy obecnych nastrojach panujących w obozie Zjednoczon