Kwadrans polityczny

– To co zrobić z protestami nie zależy od rządu, bo jest w Polsce demokracja, wolność słowa, wolność zgromadzeń i osoby, które prezentują inne poglądy niż są podzielane przez znaczną liczbę naszego społeczeństwa, przeciwko wyrokowi Trybu