Kwadrans polityczny

– Warto sobie życzyć tego, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga. Widząc jacy jesteśmy, my chrześcijanie, kapłani i biskupi, to widzimy, że jeśli nie stajemy się podobni do Boga, to w konsekwencji stajemy się coraz mnie podobnymi d