Kwadrans polityczny

– Nie powiedział bym, że jest to sprawa kłopotliwa, ale pewnie wymaga obszerniejszych wyjaśnień i to jeden z powodów, dla których Rada Ministrów przyjęła stanowisko w tej sprawie, w którym stwierdza, że w przypadku k