Kwadrans polityczny

– Z jednego sondażu trudno wyciągać daleko idące wnioski, aczkolwiek z pokorą podchodzimy zawsze do liczb, które pojawiają się w sondażach, ale pamiętajmy, że do kolejnych wyborów zostały jeszcze trzy lata. W związku z tym długofa