Kobiecym okiem

– W Rosji ludzie, którzy przy pierwszym spotkaniu są bardzo biurokratyczni, nieżyczliwi, im bardziej uda się to przełamać powłokę oficjalności, to wtedy są do rany przyłóż – mówi dyrektor Ośrodka Studiów Wschod