Kobiecym okiem

Inżynier, przedsiębiorca, doktor nauk technicznych, polityk? – jak sam twierdzi – nie do końca. Gościem Marii Stepan był minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. – Ministrowanie to jest bardzo wielkie wyrzeczenie – w ka