Kobiecym okiem

Polityk, nie poseł, pytanie czy przyszły? – Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. – Nie wiem czy jestem twardym gościem, mam serce jak każdy, ale potrafię być stanowczy – mówi o swojej roli lidera politycznego. Stwierdził, że kube