Kobiecym okiem

Rozmowy na najważniejsze, bieżące tematy z bohaterami tygodnia - politykami, urzędnikami, osobami z życia publicznego. Gośćmi Marii Stepan byli: koordynator programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, dr Daniel Szeligowski