Kobiecym okiem

Rozmowy na najważniejsze, bieżące tematy z bohaterami tygodnia - politykami, urzędnikami, osobami z życia publicznego. Gośćmi Marii Stepan byli: Małgorzata Olesińska-Chart (Polska Misja Medyczna) oraz analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarod