Kobiecym okiem

Rozmowy na najważniejsze, bieżące tematy z bohaterami tygodnia - politykami, urzędnikami, osobami z życia publicznego. Gośćmi Marii Stepan byli: dr Witold Rodkiewicz (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz specjalista ds. analizy zdjęć satelitarnyc