Kobiecym okiem

Rosja domaga się od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa, w tym rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności wojskowej zachodnich państw na Ukrainie i we wschodniej Europie oraz zobowiązania, by NATO zrezygnowało z dalszego rozszerzania się. Domagać się może. P