Kobiecym okiem

Rosja domaga się od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa, w tym rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności wojskowej zachodnich państw na Ukrainie i we wschodniej Europie oraz zobowiązania, by NATO zrezygnowało z dalszego rozszerzania się. Domagać się może. Pytanie, co z tymi żądaniami może zrobić Zachód? Na Białorusi zapadają wysokie wyroki na działaczy opozycji jak 18 lat kolonii karnej wobec Sierhieja Cichanouskiego, męża liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Tymczasem cały świat wciąż walczy z pandemią.

Gośćmi są: Grzegorz Kuczyński, ekspert ds. wschodnich oraz dr Emilia Skirmuntt, wirusolog.