Kobiecym okiem

– To sytuacja, w której prawo wspólnotowe będzie działało na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej – mówi o swoim sukcesie wprowadzenia zobowiązania do poszanowania tożsamości kulturowej, tradycji i religii przy umieszczaniu dzieci w opiece zastępczej wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wcześniej zdarzało się, że polskie dzieci trafiały do rodzin muzułmańskich lub takich, gdzie zakazywano im mówić we własnym języku.